رابطه بین تنش باند طولی میلگرد صادراتی نیشابور و تنش شعاعی مقطعی، با استفاده از معیار شکست موهر-کولن پیشنهاد شد.

در همین حال، یک رابطه سینماتیکی بین تغییر مکان طولی (یعنی لغزش) میلگرد و جابجایی شعاعی پوشش بتنی پیشنهاد شد. هر دو تعادل حدی فوق الذکر و فرض سینماتیک اخیراً همراه شدند، که پایه و اساس مدل پیش بینی پیوند میلگرد-بتن را که در کار حاضر پیشنهاد شده است، ایجاد کرد.

برخلاف ترک‌های خمشی، ترک‌های شکافنده ناشی از اندرکنش میلگرد و بتن در داخل توده بتن شروع شده و به تدریج به سمت سطح پوشش بتنی توسعه می‌یابند.

با این حال، نظارت بر باز شدن ترک معمولاً از سطح عضو RC انجام می شود. از این رو، بسیاری از نویسندگان فقدان اندازه‌گیری‌های تجربی را که توسعه آسیب قبل از شکافتن کامل پوشش بتنی را مشخص می‌کند، برجسته کردند.

هدف کار حاضر گسترش این پایگاه داده محدود موجود است. برای این منظور، طراحی معمولی نمونه ای که عموماً برای انجام تست بیرون کشیدن استاندارد استفاده می شود، اصلاح شده است.

میلگرد

این نمونه بیرون‌کش جدید امکان اندازه‌گیری توسعه شکاف-ترک در سطح مشترک میلگرد-بتن را فراهم کرد.

علاوه بر این، یک مدل تحلیلی از پیوند میلگرد-بتن، شامل جفت شدن بین هر دو پدیده پیوند طولی و مقطعی از طریق یک رویکرد مبتنی بر اصطکاک، پیشنهاد شده‌است.

بر اساس قیاس فشار هیدرولیکی تپفرس و ملاحظات مکانیک شکست، این مدل پیشنهاد می‌کند که پیوند میلگرد-بتن را می‌توان به صورت تحلیلی با معرفی تنها سه پارامتر مبتنی بر فیزیکی که رابط میلگرد-بتن را مشخص می‌کند، توصیف کرد.

در این چارچوب، یک بیان تحلیلی از سختی برشی رابط میلگرد-بتن (یک پارامتر کلیدی با توجه به ترک‌خوردگی سازه‌های RC) استخراج شده است.

هر سه پارامتر مدل به طور تجربی از طریق یک کمپین تست بیرون‌کشی شامل نمونه‌های بیرون‌کشی معمولی و اصلاح‌شده (به پاراگراف قبل مراجعه کنید) تعیین شدند.

مقایسه بین مقادیر اندازه‌گیری شده و پیش‌بینی‌شده سختی برشی رابط میلگرد-بتن به مدل تحلیلی، که در کار حاضر پیشنهاد شده است، اجازه اعتبار داد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *